KI-kalendern

Här hittar du föreläsningar, seminarier, symposier, konferenser, disputationer med mera som arrangeras av Karolinska Institutet.

To the English KI Calendar

E.g., 2018-01-18
E.g., 2018-01-18

15 mar 2018

16:30

Karolinska Research Lectures: Luke A.J. O’Neill

Nobel Forum, Nobels väg 1
Campus Solna
Karolinska Research Lectures i Nobel Forum: Luke A.J. O’Neill. School of Biochemistry and Immunology, Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, Ireland. Titel: Frontiers in inflammation research: from NLRP3 to metabolic reprogramming tcd.ie/Biochemistry/research/l_o_neill.php
Föreläsningar och seminarier

16 mar 2018

09:00

Disputation Anette Hein

Aulan, entréplan
Danderyds sjukhus
Pain relief during labour and following obstetric and gynaecological surgery with special references to neuroaxial morphine Opponent: Lena Nilsson, Linköpings Universitet
Disputationer
09:00

Halvtidskontroll: Jesper Kraus Schmitz

Sophiahemmet, Ejnarsalen, Hus O, Plan 3
Annan
Komplikationer vid korsbandskirurgi Huvudhandledare: Anders Stålman
Halvtidskontroller
13:00

Halvtidskontroll: Patricia Sandqvist

Centrala röntgen (ADR) Rondrum 1
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Localizing parathyroid adenoma in patients with primary hyperparathyroidism; Preoperative imaging techniques and strategies in persistent and recurrent disease Huvudhandledare: Anders Sundin
Halvtidskontroller

19 mar 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar

Konferensrum 507 , Nobels väg 6 Solna (Aula Medica)
Campus Solna
Kursen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar. Frågor som behandlas under kursen: Kan jag som chef neka mina anställda semester i januari? Måste jag bevilja studieledighet? Hur många betalda dagar har mina anställda rätt för begravning? Vad är det för skillnad på flex- och övertid? mm...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
09:00 till 12:00

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

Sal H3, Blå, Alfred Nobels allé 23
Campus Flemingsberg
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

20 mar 2018

11:00

Öppna seminarier vid NVS: To be announced

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
Rita Almeida , Statistician, Department of Neuroscience, KI Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap Telefon: 08-690 68 76 Enhet: ARC (Aging Research...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
13:00 till 16:00

Grundutbildning i upphandling steg 1

Konferensrum 507, Aula Medica, Nobels väg 6
Campus Solna
I kursen får du lära dig grunderna i upphandlingsregelverket och hur inköpsprocessen på KI ser ut.
Annan

21 mar 2018

15:00 till 16:00

Environmental Factors and Health seminar

Room 221, Retzius väg 13 A/B (hus 75)
Campus Solna
Seminar organised by the doctoral programme Environmental Factors and Health Xuelong Fan - title to be announced Ayman Alhamdow - title to be announced
Föreläsningar och seminarier
15:30

Antagning av nya doktorander

Konferensrum Erling Persson, L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Antagningsseminarier

22 mar 2018

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Ulrika Ådén

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Ulrika Ådén The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 14:00

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Om du är doktorand eller forskare på KI kan du ansöka om ett konto i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera avhandlingar och även av förlag för att granska manuskript. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
15:00 till 16:00

Epi-student seminar

Rum 221, Retzius väg 13 a
Campus Solna
Åsa Persson: Urban residential greenness and adiposity: A longitudinal cohort study in Stockholm County. Liselotte Tidblad: The impact of obesity and related comorbidities on treatment and outcome in rheumatoid arthritis Aim To allow all PhD students and postdocs within the field of epidemiology to...
Föreläsningar och seminarier

23 mar 2018

00:00

Disputation: Pim van Krieken

Lecture Hall A6:04
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
In vivo regulation of pancreatic beta cell function Opponent Guy Rutter, Imperial College London Betygsnämnd Per Uhlén, Karolinska Institutet Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet Anna Krook, Karolinska Institutet
Disputationer
08:30 till 12:00

Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

John, Tomtebodavägen 18A Solna, (Widerströmska huset)
Campus Solna
Syfte: Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Riskbedömningar – viktiga begrepp och definitioner, Riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation,...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

26 mar 2018

13:00 till 16:00

Workshop: Academic Writing - Writing Clearly

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
This workshop is a crash course in writing clear, effective and formal sentences in the English language. While the workshop sessions Writing an Introduction and Writing a Discussion mostly cover the structural aspects of these sections of your thesis, this session focuses on hands-on tips and...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
14:00

Seminarium Greg Bognar

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska, endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

04 apr 2018

13:30

Antagningsmöte till forskarutbildningen vid CLINTEC

Sevastikbiblioteket, K54, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Antagningsmöten till forskarutbildningen vid CLINTEC våren 2018. En komplett ansökan (enligt instruktionerna på CLINTECs hemsida , "Rutiner för antagning"), inlämnas i ett original ( enkelsidigt, ohäftad samt i ordningsföljd enligt checklistan ) två kopior ( dubbelsidiga, häftade ) till Agneta...
Antagningsseminarier

05 apr 2018

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Maria Albin

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Maria Albin The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 15:00

Journal Club in Health Economics

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Inspire, plan 4
Campus Solna
Föranmälan krävs. Kontakta olivia.ernstsson@ki.se för mer information.
Föreläsningar och seminarier
MMC - Medical Management Centre
13:00 till 16:00

Webinar: Writing a Discussion

Online
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During the session, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 16:00

Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Att välja tidskrift för publicering är inte ett helt enkelt beslut. Det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Den här workshopen kommer att diskutera faktorer som tidskriftens ämnesinriktning och läsare, Journal Impact Factor, Open Access och annat. Dessa faktorer kommer att...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

06 apr 2018

00:00

Disputation: John Maret-Ouda

Atrium, Wargentinhuset, Nobels väg 12 B
Campus Solna
Clinical and oncopreventive aspects of antireflux surgery Opponent Giovanni Zaninotto, Imperial College London, Storbritannien Betygsnämnd Jonas Manjer, Lunds Universitet Anders Thorell, Karolinska Institutet Cecilia Engström-Mattisson, Göteborgs Universitet
Disputationer

09 apr 2018

14:00

Seminarium Martina Gustavsson

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik
16:30 till 18:30

Workshop: Giving an Oral Presentation

Synapsen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Giving oral presentations is an essential part of scholarly exchange. During this workshop, we will discuss how to plan, prepare for, structure and deliver an effective oral presentation. We will also discuss how to avoid being nervous. The workshop is free, but you need to register. The KI...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

10 apr 2018

09:00 till 11:00

Workshop: Coachning för filminspelning

Ljud- och filmstudion, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Är du lärare och intresserad av att använda film i din undervisning? Vill du till exempel spela in en föreläsning, presentation eller göra en introduktionsfilm till din nätbaserade kurs? Ta chansen - Kom till ljud- och filmstudion och gör en provinspelning! Du får coachning av en IKT-pedagog på...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
11:00

Öppna seminarier vid NVS: Physical function, falls and disability

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
Anna-Karin Welmer , Associate Professor, Aging Research Center, KI/SU Stina Ek , PhD Student, Aging Research Center, KI/SU Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)
13:00 till 16:00

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation. Förutom korta introduktioner till olika databaser kommer workshopen fokusera på deltagarens egna sökningar. Workshoppen riktar sig till...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

12 apr 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

S 413, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Syfte: Syftet är öka kunskaperna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande insatser. Innehåll: Organisatorisk och social arbetsmiljö och stödjande processer och åtgärder som idag finns att tillgå vid...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
10:00 till 12:00

Webinar: Writing a Discussion

Online
Annan
This workshop will focus on the function and structure of the discussion section of your thesis, on the relationship between the discussion and other parts of the thesis, and on how to make this section of your text nuanced, clear and effective. During the session, we will analyse and discuss two...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Martin Bergö

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Martin Bergö The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 15:00

Workshop: Screencast-o-matic

Ljud- och filmstudion, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Är du lärare och vill spela in en föreläsning, presentation eller göra en introduktionsfilm till din nätbaserade kurs? Ta chansen - kom till Ljud- och filmstudion och gör en skärminspelning med programmet Screencast-o-matic! Du får coachning av en IKT-pedagog på vägen och kommer att sitta i vår...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 16:00

Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information

Synapsen 2, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Syftet med workshoppen är att visa hur man kan få tillgång till molekylär-information. Workshoppen tar sin utgångspunkt i NCBI Gene respektive portal BioGPS. Sessionen kan utgöra en bas för mera avancerade bioinformatik-kurser på KI. Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare på KI. Du...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

12 apr 2018 - 13 apr 2018

10:00 till 12:00

Svenska Kolorektaldagarna 2018

Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Solna
Annan
Hjärtligt välkomna till Svenska Kolorektaldagarna 2018. Årets möte kommer att äga rum den 12-13 april på nybyggda Elite Hotel Carolina Tower som ligger i direkt anslutning till nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Torsdagens program handlar uteslutande om koloncancer. Programmet är...
Konferenser och symposier

16 apr 2018

17:30 till 19:00

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, plan 3, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion! Professorerna...
Föreläsningar och seminarier

17 apr 2018

11:00

Öppna seminarier vid NVS: To be announced

Gävlegatan 16, New York (stora konferensrummet), plan 8
Annan
Soheil Damangir , PhD Student, Clinical geriatrics, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, KI Seminariet ges på engelska. ARC:s seminarieserie är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Kontakt För frågor om ARC:s seminarieserie, kontakta: Forskningsassistent Josephine Heap...
Föreläsningar och seminarier
Sektionen för Aging Research Center (ARC)

18 apr 2018 - 19 apr 2018

08:30 till 17:30

Save the date for the Swedish Global Health Research Conference 2018

Campus Solna
Following the success of the first “Swedish Global Health Education Conference” in Umeå in 2016, it is now time to save the date for the first “Swedish Global Health Research Conference” taking place in Stockholm on 18–19 April 2018.
Konferenser och symposier

18 apr 2018

15:00 till 16:00

Environmental Factors and Health seminar

Room 216, Retzius väg 13 A/B (hus 75)
Campus Solna
Seminar organised by the doctoral programme Environmental Factors and Health Annika Bergman Rentzhog - title to be announced Marcus Dahlqvist - title to be announced
Föreläsningar och seminarier

19 apr 2018

12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Ganesh Acharya

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Ganesh Acharya The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier
13:00 till 15:00

Workshop: Skapa en pod

Ljud- och filmstudion, Universitetsbiblioteket
Campus Solna
Kom till ljudstudion med en kollega och gör en podinspelning. Ni får hjälp av IKT-pedagoger och vi kommer att arbeta under två timmar i vår professionella ljudstudio där vi spelar in, redigerar och publicerar ett avsnitt till er podcast. Förberedelser är viktigast av allt. Ta med ett talmanus som...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
13:00 till 16:00

Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser

Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket
Campus Flemingsberg
Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar. Workshoppen riktar sig till doktorander och...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
15:00 till 16:00

Epi-student seminar

Rum 221, Retzius väg 13 a
Campus Solna
Andrei Pyko: Long-term exposure to transportation noise in relation to metabolic and cardiovascular outcomes. Louise Hedenstierna: The impact of psychosocial factors on RA outcome. Aim To allow all PhD students and postdocs within the field of epidemiology to present their ongoing research projects...
Föreläsningar och seminarier
16:30 till 17:30

Webinar: Writing an Abstract

Online
Annan
The abstract is a short but central part of any scientific text, including the Master's thesis. During this session, you will learn what to include in the abstract, what to exclude, and how to ensure your abstract is comprehensive yet concise and effective. We will analyse and discuss two sample...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket

23 apr 2018

13:00 till 15:00

Webinar: Academic Writing - Writing Clearly

Online
Annan
This workshop is a crash course in writing clear, effective and formal sentences in the English language. While the workshop sessions Writing an Introduction and Writing a Discussion mostly cover the structural aspects of these sections of your thesis, this session focuses on hands-on tips and...
Föreläsningar och seminarier
Universitetsbiblioteket
14:00

Seminarium Gert Helgesson

Widerströmska huset, plan 3, LIME, Engage
Campus Solna
Seminariet hålls på engelska. Endast för inbjudna deltagare.
Föreläsningar och seminarier
CHE - Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

24 apr 2018

13:00 till 16:30

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 3: Laboratoriesäkerhet

S 413, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter. Innehåll: Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)

25 apr 2018

09:00 till 17:00

SciLifeLab Science Summit

Aula Medica, Nobels väg 6
Campus Solna
Chemical and Genetic Screening – Exploring the Future Frontiers of Human Health
Konferenser och symposier
15:30

Antagning av nya doktorander

Konferensrum Erling Persson, L1:03
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Antagningsseminarier

26 apr 2018

08:30 till 12:00

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

S 413, Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av...
Annan
Ledarskapsutbildning (HR)
12:15 till 12:45

Bli inspirerad av en professor /Thomas Nyström

Torget, Universitetsbiblioteket, Solna
Campus Solna
Professor : Thomas Nyström The lectures take place 12.15-12.45 in the library on Campus Solna. Students are invited to take part in a lunch time lecture on an interesting topic while enjoying a sandwich and drink (on a first come, first served basis). Sandwiches are served with most allergens and...
Föreläsningar och seminarier

Pages

E.g., 2018-01-18
E.g., 2018-01-18

Torsdag 15 Mars

Fredag 16 Mars

Måndag 19 Mars

Tisdag 20 Mars

Onsdag 21 Mars

Torsdag 22 Mars

Fredag 23 Mars

Måndag 26 Mars

Onsdag 4 April

Torsdag 5 April

Fredag 6 April

Måndag 9 April

Tisdag 10 April

Torsdag 12 April

Måndag 16 April

Tisdag 17 April

Onsdag 18 April

Torsdag 19 April

Måndag 23 April

Tisdag 24 April

Onsdag 25 April

Torsdag 26 April

Pages