Nyheter från institutionerna

Föreläsningen KI Discovers hölls av Jakob Michaelsson på CIM

20 sep 2017

Föreläsningen Karolinska Institutet Discovers hölls av Jakob Michaelsson 20 september Titeln på föreläsningen var Natural killer cells in the human lung och belyste publikationen: Human lung natural killer cells are predominantly comprised of highly differentiated hypofunctional CD69-CD56dim cells...

Avhandling om bensjukdom och frakturrisk i samband med diabetes

20 sep 2017

Anna Ugarph från gruppen Tillväxt och metabolism, försvarar sin avhandling ”Bone disease and Diabetes Mellitus ” den 22:a september 2017. Huvudhandledare är Kerstin Brismar. Vad handlar din avhandling om? Bensjukdom och Diabetes Mellitus. Vilka är de viktigaste resultaten? Min avhandling visar att...
Diabetes

Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser

19 sep 2017

Dr Grimani presenterar resultat från vår studie om ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser. Studien är inskickad för publicering i internationell tidskrift. Dr Grimani Aikaterini - Poster Number: P01.01

Chenhong Lin ny ordförande i NVS:s doktorandråd

18 sep 2017

Från och med hösten är Chenhong Lin den nya ordföranden för doktorandrådet vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Högst upp på den nya ordförandens agenda står att arbeta nära institutionen kring gemensamma mål, som ökad synlighet inom och utanför Karolinska...
DoktorandForskarutbildningLedningOrganisation

Marc Bygdeman får Stora Silvermedaljen 2017

18 sep 2017

Professor emeritus Marc Bygdeman tilldelas den Stora Silvermedaljen för framstående insatser för forskning, utbildning och sjukvård samt för betydelsefull medverkan i Världshälsoorganisationens arbete på fertilitet- och befolkningsplaneringsområdena. Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt att utveckla...
Pris

CIM uppmärksammar sepsis

15 sep 2017

Den 13 september uppmärksammades sepsis över hela världen. Infektionskliniken och centrum för infektionsmedicin (CIM) uppmärksammade dagen genom att bjuda in till ett sjukhus- och kliniköverskridande möte om sepsisforskning i Stockholm. Anna Norrby- Teglund, professor vid Centrum för...
Infektionsmedicin

Tore Curstedt får Stora Silvermedaljen 2017

14 sep 2017

Tore Curstedt , docent vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, tilldelas den Stora Silvermedaljen för det arbetet han och hans kollega Bengt Robertson, som dog 2008, har gjort med sin innovativa behandling av för tidigt födda barn med andningssyndrom (RDS), som var den främsta...
Pris

Registergigant inom demensområdet firar 10 år

14 sep 2017

SveDem är idag världens största kvalitetsregister för demenssjukdomar. I maj var det tio år sedan registret startades, vilket firades på torsdagen den 14 september under årsmötet i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Läs mer om 10-års jubiléet här I SveDem följs kvaliteten i utredning,...
DemensHälso- och sjukvårdRegisterbaserad forskningSamhälleSamverkan

Ny bok om delaktighet inom vård, omsorg och rehabilitering lanserades

13 sep 2017

Viktiga värden inom vård, omsorg och rehabilitering är att göra det möjligt för människor att leva meningsfullt genom att människor deltar aktivt i sin egen vård och service samt i livet självt. Om det handlar boken ”Participation in Health and Welfare Services - Professional Concepts and Lived...

Nytt nationellt initiativ för precisionsmedicin - Genomic Medicine Sweden

13 sep 2017

Genomic Medicine Sweden är ett initiativ som genom en förstudie ska ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård. Den 19 september 2017 kommer initiativet att ha ett uppstartsmöte på Karolinska Institutet där svenska...
Genetik

Seminarium: Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

13 sep 2017

Datum: 2017-10-11 Tid: 13:00- 16:30 Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Nu har du som jobbar inom företagshälsovård, HR, är facklig företrädare eller arbetsgivare möjlighet att ta del av nya vetenskapligt underbyggda metoder för att förebygga arbetsrelaterad...

Jonas F Ludvigsson – ny ordförande i Örebro Läkaresällskap

07 sep 2017

Jonas F Ludvigsson , barnläkare och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har blivit vald till ordförande i Örebro Läkaresällskap. Sällskapet grundades redan år 1904 och syftar till att främja vetenskap, utbildning och kollegiala aktiviteter vid...

Välkommen Johanna Bylund – tillskott till kommunikationsarbetet vid NVS!

06 sep 2017

Vad ska du arbeta med? Jag ska arbeta som kommunikatör en dag i veckan, oftast onsdagar, vid den centrala ledningsadministrationen tillsammans med Selma Wolofsky. Jag kommer främst att arbeta med NVS:s intranät. Vårt nuvarande intranät är gammalt och behöver förnyas. Ett centralt intranät för hela...
Administration

ERC-startanslag till IMM-forskare

06 sep 2017

Erik Melén är en av de unga forskningsledare som i år får startanslag från det europeiska forskningsrådet (ERC). Syftet med ERC:s startanslag är att stödja begåvade forskare som befinner sig i början av sin karriär och som redan har utmärkt sig genom nyskapande forskningsarbete. Startanslaget...

Disputation 22 sep 2017: Ida Karlsson

06 sep 2017

Fredagen den 22 september försvarar Ida Karlsson sin avhandling " Dementia and its comorbidities: genetic and epigenetic influences ". Som opponent kommer Professor Ruth Ottman från College of Physicians and Surgeons vid Columbia University. Idas handledare är Nancy Pedersen, Sara Hägg och...
DemensEpigenetikGenetik

Välkommen Karin Edman! NVS:s nya ekonomicontroller

04 sep 2017

Vad ska du arbeta med vid NVS? Mitt uppdrag är ekonomicontroller med redovisningsansvar. Det innebär att jag kommer att ansvara dels för institutionens löpande redovisning, uppföljning och bokslut dels för institutionens budgetarbete och resursfördelning men även bistå ledningen med ekonomiska...
Organisation

Välkommen Maria Axelsson – ny personalhandläggare vid NVS

04 sep 2017

Vad ska du arbeta med vid NVS? Min tjänst är framför allt inriktad på rekrytering men jag kommer också stödja NVS chefer och medarbetare i HR-frågor och löneadministration. Vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb? Det ska bli spännande att möta människorna på NVS, lära mig mer om verksamheten...
Organisation

Eric Westman ny medlem i NVS:s ledningsgrupp

03 sep 2017

Eric Westman är ny ställföreträdande/biträdande prefekt i NVS:s ledningsgrupp från och med den 1 september 2017. Hans uppdrag i ledningen är bland annat att ansvara för den bibliometriska analysen av publikationer vid NVS. Han kommer även att ha ett särskilt fokus på frågor som rör IT och lokaler...
Organisation

Professor Sabine Koch på HIC har nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association.

31 aug 2017

Professor Sabine Koch på HIC har nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association . IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch...
Hälsoinformatik

Petter Brodin belönas för bästa projektansökan av Svenska Läkaresällskapet

31 aug 2017

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Petter Brodin, läkare och forskarassistent vid institutionen för medicin, KI, för bästa projektansökan 2017. Projektet heter: ”A systems biology approach to monitoring the immune system in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation”. Läs mer i...

Ny avhandling om individuella skillnader i associativt minne hos äldre och yngre vuxna

30 aug 2017

Hallå där Nina Becker, doktorand vid Aging Research Center. Den 1 september disputerar du med din avhandling " Inter-individual differences in associative memory: structural and functional brain correlates and genetic modulators ", vad handlar den om? Jag undersökte individuella skillnader i...
DoktorandForskarutbildning

Elever på forskarskola lärde sig om forskarnas konstgjorda spindeltråd

24 aug 2017

I augusti fick 22 gymnasieelever som deltog i Sveriges unga akademis sommarforskarskola "Forskarmöten" lära sig mer om bland annat Anna Risings forskning inom translationell medicin och om konstgjord spindeltråd. Totalt var de sju ledamöter i akademin som presenterade sin forskning för deltagarna,...
ForskarskolaNeurobiologi

Ny avhandling om apolipoprotein CIII och dess relation till diabetes

24 aug 2017

Karin Åvall från gruppen Signaltransduktion försvarar sin avhandling "In vivo and in vitro studies of apolipoprotein CIII in diabetes" den 15 september 2017. Huvudhandledare är professor Lisa Juntti-Berggren. Vad handlar din avhandling om? Min avhandling handlar om ett protein, apolipoprotein CIII...
DiabetesProteiner

Välkommen Petra - ny samordnare vid NVS:s ledningsadministration

23 aug 2017

Vilket är ditt uppdrag vid NVS?/Vad ska du arbeta med vid NVS? Min uppgift kommer att vara att assistera prefekten och ledningsgruppen i allt som kan tänkas behövas i uppdraget att leda en av KI:s största institutioner. Jag ska ta hand om den grundläggande administrativa biten men även hjälpa till...
Administration

Ny avhandling: Nytt sätt att mäta skador i den vita hjärnsubstansen

23 aug 2017

Hallå där Soheil Damangir, doktorand vid Sektionen för klinisk geriatrik. Den 25 augusti disputerar du med din avhandling " The matter of white and gray matter in Alzheimer's Disease ", vad handlar den om? Min avhandling handlar om hjärnans vitsubstans (dvs. sambandet mellan olika delar av hjärnan...
AlzheimerDoktorandForskarutbildning

Jesper Lagergren får UEG:s Forskningspris 2017

22 aug 2017

Professor Jesper Lagergren tilldelas United European Gastroenterology, UEGs forskningspris 2017 för sina banbrytande insatser inom både klinisk praxis och behandling av matstrupscancer. Han belönas för sitt forskningsprojekt "The aetiology, prevention and treatment of oesophageal cancer” och priset...
Övre gastrointestinal forskning

Lunchseminarium 19 september: Quality Data Requires Healthy Mice

21 aug 2017

Hälsoproblem hos möss kan försena forskningsstudier och försämra forskningens kvalitet. Detta seminarium diskuterar nyckelfaktorerna i planeringen och utförandet av din forskning. Bland annat: Hur man läser och förstår djurhälsorapporter Hur man stallar möss och vad olika "barriärer" innebär Vad...
Djurförsök

Nagihan Bostanci utsedd till vice president i Periodontal Research Group för IADR

15 aug 2017

Nagihan Bostanci har blivit utsedd till vice president i Periodontal Research Group i International Association för Dental Research (IADR). Hon blir vice president under perioden 2018-2019 och sedan president åren 2019-2020. Periodontal Research Group omfattar mer än 1 100 medlemmar och är en av de...

Anna Martling och Ulf Hedin, båda professorer vid MMK, har valts in i styrelsen för CIMED

15 aug 2017

CIMED, eller Centrum för innovativ medicin, har fått ändrad inriktning och styrelse från den första juli 2017. Den nya styrelsen ska ha större klinisk kompetens och CIMED ska fokusera mer på att stödja klinisk forskning än tidigare. Forskning om kroniska sjukdomar och sjukdomar med stor...
Klinisk forskning

Derivering av bakteriefria möss via INFRAFRONTIER

08 aug 2017

INFRAFRONTIER är en europeisk forskningsinfrastruktur som nu erbjuder en service för att derivera bakteriefria möss. Läs mer i den engelska texten nedan. The core services of INFRAFRONTIER comprise the systemic phenotyping of mouse mutants in the participating mouse clinics, and the archiving and...
Djurförsök

Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos

02 aug 2017

Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos

Peter Svenarud - årets mottagare av Ingegerd och Olov Viking Björks Stipendium

01 aug 2017

Vi gratulerar Peter Svenarud vid forskargruppen Thoraxkirurgi som har utsetts till årets mottagare av Ingegerd och Olov Viking Björks Stipendium. Priset som är det största inom thoraxkirurgisk forskning (275 000 SEK) i Skandinavien utdelas till en framstående ung thoraxkirurg som gjort betydande...
Thoraxkirurgi

En ny möjlig behandlingsstrategi kan stoppa barncancersjukdom med hög dödlighet

29 jul 2017

Neuroblastom är en barncancersjukdom som uppkommer i det sympatiska nervsystemet och som har hög dödlighet. Aktuell behandling inkluderar cellgifter och strålning som kan ge svåra biverkningar så behovet av nya bättre läkemedel är stort. En möjlig behandlingsstrategi är att rikta läkemedel mot...

Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos

20 jul 2017

Efter demensdiagnos blir patientens kontakt med tandvården allt glesare och munhälsan allt sämre. Det visar en stor registerbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia. Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av...
DemensTandvårdÅldrande

Stora kunskapsluckor om äldres munhälsa och tandvård

19 jul 2017

Mera forskning om äldres tandvård och munhälsa behövs. Det visar en kartläggning av området som nyligen publicerades i Tandläkartidningen. Experter från Karolinska Institutet, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Malmö högskola samt Folktandvården i Stockholms län,...
DemensOmvårdnadTandvårdÅldrande

Gemensam strategi för forskning om biomarkörer kan förbättra diagnos vid Alzheimers sjukdom

14 jul 2017

I ett Europeiskt samarbete har forskare kartlagt de viktigaste biomarkörer för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom. Resultaten publiceras i dagarna i Lancet Neurology. Förhoppningen är att kunskapen i förlängningen ska leda till säkrare och tidigare diagnostik. 2014 samlades 50 av Europas...
AlzheimerDemensNeurobiologi

Mångmiljonanslag till IMM-forskare

14 jul 2017

Jenny Selander, forskare vid IMM får 8 miljoner kronor från AFA Försäkringar för forskning om hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Tidigare studier antyder att exponering för fysiska och kemiska arbetsmiljörisker kan öka risken för hjärt- och...

Christer Betsholtz får Anders Jahres medicinska pris

10 jul 2017

Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologi, får Anders Jahres stora medicinska pris för sin forskning om hur blodkärl bildas och fungerar. Forskningen är viktig för att kunna behandla till exempel hjärntumörer och psykoser. Betsholtz har sin forskargrupp på Uppsala Universitet men...
PrisTumörbiologi

Bengt Fadeel om nanoteknologi

05 jul 2017

I senaste numret av Läkartidningen medverkar IMM-professor Bengt Fadeel med artikeln ”Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanonteknologi". Länk till artikel i Läkartidningen. Länk till författarintervju.

Torbjörn Åkerstedt tilldelas Lars Salvius-priset 2017

05 jul 2017

Lars Salvius-priset för 2017, 100 000 kr, har tilldelats Torbjörn Åkerstedt, Professor, föreståndare Stockholm Stress Center, vid Stockholms universitet. Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till...
Klinisk neurovetenskap

Ensamboende patienter med Alzheimer fick annan behandling

04 jul 2017

Nyligen publicerades en registerstudie om Alzheimers sjukdom som visar att ensamboende patienter med sjukdomen får annan behandling och medicink utredning jämfört med personer som inte bor ensamma. I kohortstudien ingick 26 000 patienter med Alzheimers sjukdom som fanns med i det landsomfattande...
AlzheimerRegisterbaserad forskning

Genrymd för toxiska reaktioner förutsäger risk för leverskada

03 jul 2017

IMM-forskare har konstruerat en genrymd för toxiska reaktioner; den förutsäger risken för leverskada från kemikalier och läkemedel. Roland Grafströms grupp publicerar idag den 3 juli i samarbete med forskare i Finland och Holland i tidskriften Nature Communications en beskrivning av en samlad...

Steve Berggren medverkar på "Min stora dag" på Aquaria/Grönalunds-Teatern, 13 september 2017

03 jul 2017

Steve Berggren är PhD legitimerad psykolog och specialist i neruropsykologi på KIND , Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet. Han har just doktorerat med avhandlingen " Emotion recognition and expression in Autism Spectrum Disorder significance, complexity and training" och...

Ingrid Odéen-priset till Nina Brodin

23 jun 2017

Nina Brodin har utsetts till årets mottagare av Ingrid Odéen-priset. Priset består av ett stipendium för fortsatt arbete och forskning inom fysioterapi i Ingrid Odéens anda. Nina Brodins forskningsområde rör aspekter av fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom såsom mätmetoder, hälsoprofessioners...
Fysioterapi

Kontakt med NVS:s ledning i semestertider

23 jun 2017

E-post till NVS:s ledning skickas med fördel till prefekt@nvs.ki.se . Under sommaren tjänstgör följande personer som prefekt respektive administrativ chef (AC) vid NVS. Vecka 25 Tf. prefekt Kristina Johnell Tf. AC Mona Hellstadius Vecka 26 Prefekt Maria Eriksdotter Tf. AC Mona Hellstadius Vecka 27...
Organisation

Tack Caroline och Eva för er tid vid NVS!

23 jun 2017

Fredagen den 16 juni var det avtackning för Caroline Kåhre, ekonomikontroller, och Eva Wichert, ekonomihandläggare, som båda två avslutar sin anställning vid NVS under sommaren. NVS önskar båda två stort lycka till i framtiden, och säger ett stort tack för arbetsinsaterna vid institutionen!

Christina Helging Opava ny hedersledamot i EULAR

23 jun 2017

Christina Helging Opava , professor vid sektionen för fysioterapi, har utnämnts till hedersledamot i the European League Against Rheumatism (EULAR). Organisationen har medlemmar i 55 länder. Utmärkelsen delades ut i juni vid EULAR:s kongress i Madrid med över 14 000 deltagare. Professor/sjukgymnast...
FysioterapiProfessorReumatologi

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

21 jun 2017

Ett nytt nummer av IMM:s nyhetsbrev har utkommit. Mer information om IMM:s nyhetsbrev.

Kollegorna bland det bästa med att jobba vid NVS

21 jun 2017

Den 13 juni hade institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) sommaravslutning. Över 200 medarbetare deltog för att fira det gångna årets framgångar, nyligen utnämnda professorer, docenter och lektorer, samt mingla och äta lunch i Winterviken. Prefekt Maria Eriksdotter höll ett...
NeurobiologiOrganisationSamhälleVårdvetenskap

Steve Berggren pratar i Habilitering & Hälsas podd om vikten av dialog mellan föräldrar och skola för att få tillbaka eleven till skolan

19 jun 2017

Funka olika – om funktionsnedsättningar och habilitering När David var nio år slutade han plötsligt att gå till skolan. Davids mamma Malin Trossing berättar hur det är att vara förälder till ett barn som slutar gå till skolan. Hör också Steve Berggren , psykolog vid KIND , prata om vikten av dialog...

Pages