Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsartiklar som publicerats på KI Nyheter.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
19 nov 2008 KI-forskare tilldelas Wyethpriset 2008, Sveriges största pris inom reumatologi
19 nov 2008 Psykisk sjukdom försämrar prognosen efter självmordsförsök
19 nov 2008 Forskare ska studera andningsstörningar hos för tidigt födda barn
18 nov 2008 Aktiv livsstil bakom massajers skydd mot hjärt-kärlsjukdom Fysisk aktivitet, Hjärt-kärlsjukdomar, Nutrition
18 nov 2008 Fakturaadress vid KI
18 nov 2008 Ny kunskap om orsakerna till fotsår hos diabetiker
13 nov 2008 Stöd från arbetsgivaren viktigt vid bröstcancer
12 nov 2008 Nytt EU-projekt mot resistenta bakterier
12 nov 2008 Barnmorskeutbildningen firar 300 år med symposium på KI
12 nov 2008 Replik till debattartikel i SVD 12 november
11 nov 2008 Studenter från hela Europa får chansen att forska på KI
11 nov 2008 Regeringen inrättar arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd
07 nov 2008 Nya riktlinjer för akutbehandling av stroke kan gälla efter konferens
04 nov 2008 Vanligt med olika proteiner från samma gen
30 okt 2008 Kanadensisk neurolog får Karolinska Stroke Award
30 okt 2008 Årets Tore Anderssons pris till Sir Michael Marmot Pris
28 okt 2008 Karolinska Institutets nya professorer 2008
27 okt 2008 Forskar kring skyddande antikroppar mot HIV-1
27 okt 2008 Diabetespriset Rolf Luft Award går i år till Grahame Hardie
24 okt 2008 Genetiska skillnader större mellan befolkningarna i norra Europa
22 okt 2008 Nytt verktyg för diagnostik av parasitsjukdomar
16 okt 2008 Opioider styr känslor av vinst och förlust Neurovetenskap
14 okt 2008 Karolinska Institutets etikpris tilldelas Annika Tibell
14 okt 2008 Nya egenskaper hos hudens stamceller
09 okt 2008 Gen avgörande för höger-vänsterkoordination vid gång
08 okt 2008 Operation av näspolyper kan hjälpa mot astma
02 okt 2008 En miljon dollar doneras till astmaforskning
01 okt 2008 Ökad risk för tidig barndöd med schizofrena föräldrar
26 sep 2008 Forskar om exponering för kvartsdamm
25 sep 2008 Pris för ny kunskap om urinvägsbakterier Pris
25 sep 2008 Ytterligare stöd för senare strokebehandling Stroke
23 sep 2008 Arbetsmiljön en orsak bakom ledgångsreumatism
19 sep 2008 Rökstopp minskar komplikationer efter operation
19 sep 2008 Första tandteknikern som blir doktor
19 sep 2008 Tillkännagivande av 2008 års Nobelpris i fysiologi eller medicin
17 sep 2008 Länkar till livet viktigt vid obotlig sjukdom
15 sep 2008 Studie öppnar för senare behandling av akut stroke
15 sep 2008 Fernströms pris till Camilla Sjögren Pris
10 sep 2008 Ny studie om överlevande från tsunamin
09 sep 2008 Pressinbjudan - Unik satsning på inflammationssjukdomar
08 sep 2008 Föräldrautbildning når inte de mest utsatta kvinnorna
05 sep 2008 Nytt samarbete ska förbättra cancerbehandling
04 sep 2008 Pressinbjudan - Internationell kongress om genusmedicin
03 sep 2008 Ny behandling mot amfetaminmissbruk
03 sep 2008 Invandrarkvinnor får oftare livmoderhalscancer
02 sep 2008 Barn till äldre fäder har ökad risk för bipolärt syndrom Genetik, Psykisk ohälsa
02 sep 2008 Koppling mellan genvariant och relationsproblem
02 sep 2008 Karolinska Institutet tilldelar pris till innovativ forskare i medicinsk pedagogik
29 aug 2008 Goda resultat med fysisk aktivitet på recept
29 aug 2008 Regeringen satsar på medicinsk forskning

Pages

Forskare ska studera andningsstörningar hos för tidigt födda barn

19 nov 2008

Barnläkaren Eric Herlenius, docent på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet har tilldelats en halvtidstjänst av Vetenskapsrådet i prenatal och perinatal utveckling och sjukdom för att studera mekanismerna bakom andningsstörningar hos för tidigt födda barn. I Sverige...

Psykisk sjukdom försämrar prognosen efter självmordsförsök

19 nov 2008

[PRESSMEDDELANDE] Personer som någon gång har genomfört ett självmordsförsök har en förhöjd risk att senare fullborda ett självmord. Risken är särskilt hög för personer med allvarlig psykisk sjukdom, visar en ny studie från Karolinska Institutet En person av tio som gör ett självmordsförsök tar...

KI-forskare tilldelas Wyethpriset 2008, Sveriges största pris inom reumatologi

19 nov 2008

Ingrid Lundberg, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, tilldelas Wyethpriset 2008. Hon belönas för sin forskning om kronisk reumatisk muskelinflammation. Det dominerande kliniska symtomet är muskelsvaghet. Ingrid Lundbergs forskning har bidragit till ny och värdefull...

Aktiv livsstil bakom massajers skydd mot hjärt-kärlsjukdom

18 nov 2008

Forskare har länge förbryllats över hur massajer kan undkomma hjärt-kärlsjukdom trots att deras kost är mycket rik på animaliskt fett. Nu visar en studie att hemligheten kan ligga i ett flitigt promenerande. Det finns starka bevis för att ett stort intag av mättade animaliska fetter medför en ökad...
Fysisk aktivitetHjärt-kärlsjukdomarNutrition

Fakturaadress vid KI

18 nov 2008

Enligt regeringsbeslut från december 2006 skall alla statliga myndigheter senast den 1 juli 2008 ha infört elektronisk fakturahantering (EFH). Detta har påverkat KIs rutiner för beställningar och inköp på följande sätt: Karolinska Institutet har infört en gemensam adress för alla inkommande...

Ny kunskap om orsakerna till fotsår hos diabetiker

18 nov 2008

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en förklaring till att diabetiker så ofta drabbas av svårläkta fotsår. I en studie, som i veckan publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, har de visat att högt blodsocker hämmar den så kallade transkriptionsfaktorn HIF-1, vilket i sin tur...

Stöd från arbetsgivaren viktigt vid bröstcancer

13 nov 2008

De flesta kvinnor som i arbetsför ålder behandlas för bröstcancer återgår till arbetet, visar en avhandling från Karolinska Institutet. Kvinnor som inte återgår till arbetet har ofta upplevt ett bristande stöd från sin arbetsgivare. Kuratorn Aina Johnsson undersöker i sin doktorsavhandling hur...

Replik till debattartikel i SVD 12 november

12 nov 2008

I en debattartikel i SvD onsdag den 12 november skriver representanter för tre doktorandorganisationer att KI tillåter så kallade skuggdoktorander. I debattartikeln hänvisas till en granskning av doktorandernas situation som Högskoleverket offentliggjorde i somras. För KIs ledning är det självklart...

Nytt EU-projekt mot resistenta bakterier

12 nov 2008

Forskare från Sverige, Storbritannien och Tyskland har tilldelats 4,6 miljoner Euro (närmare 46 miljoner SEK) i EU-anslag för att utveckla nya "kemiska" läkemedel mot bakterier som är resistenta mot de former av antibiotika som finns idag. Projektet AEROPATH samordnas av University of Dundee. Den...

Barnmorskeutbildningen firar 300 år med symposium på KI

12 nov 2008

Den första regelrätta barnmorskeutbildningen startade i Stockholm år 1708. På KI uppmärksammas 300-årsjubileet genom ett symposium för särskilt inbjudna den 14 november. Det första barnmorskereglementet utfärdades av Johan von Hoorn år 1711 och kommer att uppmärksammas år 2011 i...

Studenter från hela Europa får chansen att forska på KI

11 nov 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-11-11] Karolinska Institutet startar tillsammans med två andra ledande europeiska universitet och Amgen Foundation, ett tvåårigt program som ger över hundra utvalda studenter från hela Europa möjligheten att delta i praktiskt forskningsarbete sommartid, med handledning av...

Regeringen inrättar arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd

11 nov 2008

I rådet ingår professor Irene Jensen vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Hon är också ordförande i KIs egen arbetsmiljönämnd. Rådet ska ge underlag och information om forskningsläget löpande till regeringen. Ny utredning tillsatt En utredning har också tillsatts med direktivet att "...

Nya riktlinjer för akutbehandling av stroke kan gälla efter konferens

07 nov 2008

Akutbehandling av slaganfall, trombolys, kan ges upp till fyra och en halv timme efter insjuknande. Det visar två studier varav den ena är baserad på data från det svenska strokeregistret SITS. Rönen som nyligen publicerades i de ansedda vetenskapliga tidskrifterna - The Lancet och New England...

Vanligt med olika proteiner från samma gen

04 nov 2008

Forskare har länge känt till att det är möjligt för en gen att ge upphov till olika former av samma protein. Nu har ett forskarlag från Karolinska Institutet, MIT och Illumina Inc. visat att detta fenomen, känt som alternativ splitsning, både är mycket vanligare och skiljer sig mer mellan olika...

Årets Tore Anderssons pris till Sir Michael Marmot

30 okt 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-06-16] Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning 2008 går till Sir Michael Marmot, professor vid University College London. Marmot, som är en världsledande forskare inom social epidemiologi, får priset för sin forskning om jämlikhet och hälsa. Sir Michael Marmot har...
Pris

Kanadensisk neurolog får Karolinska Stroke Award

30 okt 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-29] Dr Henry JM Barnett, London, Ontario, tilldelas Karolinska Stroke Award för framstående strokeforskning. Pristagaren kommer att motta priset på 100 000 kronor från rektorn för Karolinska Institutet, Harriet Wallberg-Henriksson, under konferensen Karolinska Stroke Update...

Karolinska Institutets nya professorer 2008

28 okt 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-28] Karolinska Institutet håller sin årliga installationshögtid på tisdagen den 28 oktober i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras 41 nya professorer varav elva är adjungerade och två är gästprofessorer. Avgående professorer avtackas och akademiska priser...

Forskar kring skyddande antikroppar mot HIV-1

27 okt 2008

KI-forskaren Gunilla Karlsson Hedestam tar plats i Neutralizing Antibody Consortium (NAC) som drivs av International AIDS Vaccine Initiative i New York. Målet är att få antikroppar som neutraliserar HIV-1 så att ett skyddande AIDS-vaccin kan tas fram. För närvarande betraktas arbetet med...

Diabetespriset Rolf Luft Award går i år till Grahame Hardie

27 okt 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-27] Professor Grahame Hardie från University of Dundee i Storbritannien tilldelas årets Rolf Luft Award. Grahame Hardie har identifierat signaleringsproteinet AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK), dess reglering och flera av dess fysiologiska betydelser. Han har visat att AMPK...

Genetiska skillnader större mellan befolkningarna i norra Europa

24 okt 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-24] Forskare vid Karolinska Institutet och Helsingfors universitet visar i en genetisk kartläggning att befolkningarna i de nordiska länderna ligger genetiskt betydligt längre ifrån varandra än om man jämför länderna i centrala Europa. Särskilt mellan östra och västra...

Nytt verktyg för diagnostik av parasitsjukdomar

22 okt 2008

Svenska och finska forskare har skapat ett nytt verktyg för att observera och identifiera parasiter med hjälp av virtuell mikroskopi via Internet. Det webbaserade systemet för diagnostik av parasitorsakade sjukdomar, så som amöbadysenteri och malaria, presenteras i senaste numret av PLoS Neglected...

Opioider styr känslor av vinst och förlust

16 okt 2008

Lyckan över att vinna och obehaget av att förlora regleras av hjärnans opioidsystem, visar en engelsk studie gjord med forskare från Karolinska Institutet. Resultaten ger ny kunskap om hjärnans belöningssystem och förklarar hur läkemedel mot spelberoende kan fungera. Hjärnans så kallade...
Neurovetenskap

Karolinska Institutets etikpris tilldelas Annika Tibell

14 okt 2008

Annika Tibell, docent vid Karolinska Institutet får priset för sitt klara och tydliga etiska förhållningssätt och engagemang i frågor som rör organdonationer och transplantationer; alltifrån mötet med patienter och anhöriga till internationellt arbete, bland annat för att skydda enskilda donatorers...

Nya egenskaper hos hudens stamceller

14 okt 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-13] Aktuell forskning från Karolinska Institutet avslöjar helt nya egenskaper hos hudens stamceller - upptäckter som går på tvärs mot tidigare rön. Studierna, som publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften Nature Genetics, visar bland annat att stamceller i hudens...

Gen avgörande för höger-vänsterkoordination vid gång

09 okt 2008

[2008-10-09] Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med amerikanska forskare visat att genen Chx10, hos däggdjur och människa, spelar en central roll för ryggmärgens höger-vänster-koordination under gång. Den nya kunskapen presenteras i oktobernumret av den vetenskapliga tidskriften...

Operation av näspolyper kan hjälpa mot astma

08 okt 2008

En enkel operation av polyper i näsan kan hjälpa mot astmabesvär, enligt en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet. I sin avhandling visar läkaren Anders Ehnhage också att man genom det kirurgiska ingreppet ofta förbättrar patienternas luktsinne, vilket i sin tur förbättrar smakupplevelsen...

En miljon dollar doneras till astmaforskning

02 okt 2008

[Pressmeddelande 2008-10-02] Centrum för allergiforskning vid Karolinska Institutet har mottagit en miljon dollar (6,5 miljoner kronor) för användning inom forskning om svår astma. Bakom donationen står stiftelsen Sandler Foundation i USA. Donationen ska användas till att utveckla ett nytt...

Ökad risk för tidig barndöd med schizofrena föräldrar

01 okt 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-01] En ny studie från Karolinska Institutet visar att föräldrar med schizofreni i högre utsträckning än andra riskerar att förlora sitt barn under det första levnadsåret. Studien som publiceras i oktobernumret av British Journal of Psychiatry baseras på 2 miljoner svenska...

Forskar om exponering för kvartsdamm

26 sep 2008

Nils Plato får 1,8 miljoner kr från AFA Försäkring för att studera kvartsdammsexponering bland porslinsarbetare vid Gustavsbergs fabriker. Syftet med studien är att ta fram bättre underlag för riskbedömning av dammexponering i den keramiska industrin. Det är svårt att bedöma kvartsdammsexponering...

Pris för ny kunskap om urinvägsbakterier

25 sep 2008

[Pressmeddelande 2008-09-10] Medicine doktor Axel Hirschs pris 2008 delas ut till Bernt Eric Uhlin, professor vid institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Han får priset för sin frontlinjeforskning på bakterier som orsakar urinvägs- och tarminfektioner. Bernt Eric Uhlin och hans...
Pris

Ytterligare stöd för senare strokebehandling

25 sep 2008

Forskare vid Karolinska Institutet visade nyligen att tidsramen för behandling av akut blodproppsorsakad stroke kan utvidgas utan fara för patienterna. Nya resultat som nu presenteras i högt ansedda New England Journal of Medicine visar att en sådan utvidgning också är effektiv, det vill säga att...
Stroke

Arbetsmiljön en orsak bakom ledgångsreumatism

23 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-23] Att miljöfaktorer spelar roll för uppkomsten av ledgångsreumatism är känt sedan tidigare. Framför allt att rökning och alkohol, tillsammans med genetiska anlag, ökar risken för sjukdomen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet fått fram fynd som tyder på att även...

Första tandteknikern som blir doktor

19 sep 2008

Anna Persson vid Karolinska Institutets institution för odontologi blir den första tandteknikern i Sverige som tar doktorsexamen. I sin avhandling har hon bland annat utvecklat en tredimensionell virtuell analysmetod och studerat hur den kan användas vid framställning av kronor och broar. Dagens...

Rökstopp minskar komplikationer efter operation

19 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-19] Patienter som slutar röka fyra veckor före en operation minskar sin risk att drabbas av komplikationer, visar en avhandling från Karolinska Institutet. Många av dem som får hjälp att sluta röka inför operationer förblir dessutom rökfria på lång sikt. David LindströmFoto...

Tillkännagivande av 2008 års Nobelpris i fysiologi eller medicin

19 sep 2008

2008 års Nobelpris i fysiologi eller medicin kommer att offentliggöras måndagen den 6 oktober 2008 kl 11:30. Presskonferens i Wallenbergssalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet. Skriftligt material kommer att finnas tillgängligt. Det skriftliga materialet kommer dessutom att...

Länkar till livet viktigt vid obotlig sjukdom

17 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-17] En ny avhandling från Karolinska Institutet undersöker hur patienter och anhöriga hanterar den existentiella kris som framkallas av en obotlig cancersjukdom. Resultaten är värdefulla för personal som vårdar människor i livets slutskede. Lisa SandFoto: Ewa Damm - Det...

Studie öppnar för senare behandling av akut stroke

15 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-15] Det tidsspann inom vilket behandling av akut blodproppsorsakad stroke bör sättas in kan förlängas, visar en studie från Karolinska Institutet. Resultaten kan leda till att fler strokedrabbade får en effektiv och säker behandling. Vid akut blodproppsorsakad stroke bör...

Fernströms pris till Camilla Sjögren

15 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-15] Eric K Fernströms pris 2008 från Karolinska Institutet går till forskaren Camilla Sjögren. Hon får priset för sin upptäckt att det finns en koppling mellan DNA-skador och kromosomsegregation vid celldelning. Upptäckten öppnar helt nya perspektiv för förståelsen av hur...
Pris

Ny studie om överlevande från tsunamin

10 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-10] Människor som överlevde tsunaminkatastrofen eller förlorade nära och kära i vattenmassorna genomgick en komplex process av trauma, sorg och i bästa fall rehabilitering. Forskare från Karolinska Institutet och Högskolan i norska Stord och Haugesund publicerar nu en...

Pressinbjudan - Unik satsning på inflammationssjukdomar

09 sep 2008

[Pressinbjudan 2008-09-08] Nu görs för första gången en nationell gemensam satsning på sjukdomar med kronisk inflammation. Unikt för programmet är patientperspektivet, såväl vid utformningen av studier som vid utvärdering av behandlingsresultaten. Ambitionen är att etablera en ny modell för...

Föräldrautbildning når inte de mest utsatta kvinnorna

08 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-08] Mödra- och barnhälsovårdens utbildningar för blivande och nyblivna föräldrar utvärderas i en ny avhandling från Karolinska Institutet. Enligt slutsatserna misslyckas utbildarna i många fall med att nå de kvinnor som sannolikt har störst behov av stöd. Alla blivande och...

Nytt samarbete ska förbättra cancerbehandling

05 sep 2008

Karolinska Institutet och två Europiska forskningsinstitut inleder nu ett omfattande samarbete i kampen mot cancer. Målet är att gemensamt undersöka hur strålningsmetoder kan kombineras med nya läkemedel för att förbättra cancervården. Nu sjösätts European Comprehensive Cancer Centre Alliance (...

Pressinbjudan - Internationell kongress om genusmedicin

04 sep 2008

[PRESSINBJUDAN 2008-09-04] Visste du att det finns en särskild gen som hos kvinnor men inte hos män är kopplad till en ökad risk för hjärtinfarkt? Detta och många andra nyheter kommer att presenteras på kongressen "3rd International Congress of Gender Medicine" som har samlat ett stort antal...

Invandrarkvinnor får oftare livmoderhalscancer

03 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-03] Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga livmoderhalscancer har varit tillgänglig för alla kvinnor i Sverige i snart fyra decennier. Trots detta har många invandrarkvinnor en förhöjd risk att drabbas av sjukdomen jämfört med svenskfödda kvinnor, visar en ny...

Ny behandling mot amfetaminmissbruk

03 sep 2008

Läkemedlet Naltrexon, som används mot alkoholmissbruk, kan även hjälpa mot amfetaminmissbruk. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i senaste numret av American Journal of Psychiatry. I Sverige är amfetaminmissbruk det vanligaste missbruket näst efter alkohol och cannabis...

Koppling mellan genvariant och relationsproblem

02 sep 2008

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-02] Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie hittat ett samband mellan en specifik gen och mäns beteende när det gäller att knyta an till sin partner i en parrelation. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften PNAS och kan leda till bättre förståelse...

Karolinska Institutet tilldelar pris till innovativ forskare i medicinsk pedagogik

02 sep 2008

[Pressmeddelande 2008-09-02] Geoffrey R. Norman, professor i klinisk epidemiologi och biostatistik vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada, är årets mottagare av Karolinska Institutets Pris för Forskning i Medicinsk Pedagogik. Han kommer att tilldelas priset, samt en prissumma på EUR 50...

Barn till äldre fäder har ökad risk för bipolärt syndrom

02 sep 2008

Forskare vid Karolinska Institutet har visat att hög ålder hos fäder är en riskfaktor för bipolärt syndrom hos deras barn. Genetiska förändringar i männens könsceller är en möjlig förklaring till sambandet. Bipolärt syndrom, även kallat manodepressiv sjukdom, karaktäriseras av episodiska...
GenetikPsykisk ohälsa

Goda resultat med fysisk aktivitet på recept

29 aug 2008

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att fysisk aktivitet på recept - så kallad FaR® - kan vara en effektiv metod att hjälpa överviktiga personer till en mer hälsosam livsstil. Den grupp äldre överviktiga personer som ingick i studieunderlaget ökade sin aktivitetsnivå två till...

Regeringen satsar på medicinsk forskning

29 aug 2008

De största ökningarna i den kommande budgetpropositionen går till forskning inom medicin, teknik och klimat. - Det är klart glädjande att regeringen faktiskt gör en stor satsning på forskning och innovation. Trots att denna satsning inte når upp till 1 procent av BNP har Lars Leijonborg ändå...

Pages