Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsartiklar som publicerats på KI Nyheter.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
22 sep 2017 Forskning om åldrande först ut i samarbete mellan Stockholm och Tokyo Internationellt, Samverkan
21 sep 2017 Medicinsk Vetenskap om kaffets effekter på hälsan
21 sep 2017 Ruggigt väder och glada löpare i årets KI-lopp Organisation
21 sep 2017 Inflammatorisk tarmsjukdom i barndomen kopplat till ökad cancerrisk Cancer och onkologi, Mag- och tarmsjukdomar, Registerbaserad forskning
19 sep 2017 Cellmodell av hjärnan ger ny kunskap om svår utvecklingssjukdom Neurovetenskap, Stamceller, Stamcellsbiologi, Utvecklingsbiologi
15 sep 2017 Hagströmerbiblioteket jubileumsvisar sina bokskatter Historia
15 sep 2017 Ole Petter Ottersen: ”Mötet med nya studenter gjorde starkt intryck” Folkhälsovetenskap, Global hälsa, Samverkan, Student
15 sep 2017 Dimitris N. Chorafas pris tilldelas Arvid Guterstam Neurovetenskap, Pris
14 sep 2017 Shervin Shahnavaz tar tåget till internationella konferenser
14 sep 2017 Marc Bygdeman och Tore Curstedt får Stora Silvermedaljen 2017 Pris, Utmärkelse
13 sep 2017 Folke Hammarqvist får Håkan Mogrens stipendium 2017 Klinisk forskning, Stipendier
13 sep 2017 Unga män som opereras mot reflux får sällan återfall Gastroenterologi, Kirurgi, Mag- och tarmsjukdomar
11 sep 2017 "Forskningsproppen blir till handling så att vi kan möta hälsoutmaningar" Epidemiologi, Folkhälsovetenskap, Samverkan
11 sep 2017 Beteenden anses mer moraliska ju vanligare de är Psykologi
08 sep 2017 Akademiska specialistcentra del av lösning för hotad läkarutbildning Hälso- och sjukvård, Klinisk forskning, Samverkan, Utbildningsprogram
08 sep 2017 KI och Karolinska universitetssjukhuset i erfarenhetsutbyte med Mayo Clinic Internationellt, Samverkan
07 sep 2017 Mobiltelefonens skärmteknik används för att lura farliga bakterier Bakterier
06 sep 2017 ERC-startanslag till två forskare på KI Anslag, Finansiering
05 sep 2017 KI högt placerat i världsrankningar – men tappar i THE Rankning
05 sep 2017 Stödet från KAW gav frihet att satsa på svåra forskningsprojekt Anslag, Finansiering
05 sep 2017 Forskarspråket har blivit krångligare Lärande, Samhälle
01 sep 2017 Forskning och innovation temat när Kinas minister för vetenskap och teknologi besökte KI Hälso- och sjukvård, Innovation, Internationellt, Samverkan
30 aug 2017 Omfattande analys avslöjar immunsystemets dynamik Cancer och onkologi, Immunologi, Transplantation
29 aug 2017 Nya frimärken med illustrationer från Hagströmerbiblioteket Historia, Samverkan
28 aug 2017 Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt saknar effekt Hjärt-kärlsjukdomar, Kardiologi
28 aug 2017 Kranskärlskirurgi effektivt vid typ 1-diabetes Diabetes, Kirurgi
25 aug 2017 Antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxt Fysiologi, Idrottsmedicin, Inflammation, Läkemedel
25 aug 2017 Ny konferens samlade nordiska doktorander på KI Doktorand, Forskarutbildning, Karriär, Samverkan
22 aug 2017 Karolinska Institutet backar i anseendeundersökning Organisation
21 aug 2017 Forskningsprojekt vid KI till final i europeisk innovationstävling Funktionella bilder och medicinsk teknik, Innovation, Pris
18 aug 2017 P-piller kopplas till minskad risk för ledgångsreumatism Reumatologi
14 aug 2017 Bakteriedödande ytor när silver och elektricitet samverkar Bakterier, Nanomedicin
10 aug 2017 Karolinska Institutet bästa svenska universitet i internationell innovationsrankning Innovation, Rankning
10 aug 2017 Ny kunskap om hur immunceller bildas Hematologi, Immunologi, Stamcellsbiologi
09 aug 2017 Utvecklad metod ger forskare bättre förutsättningar att studera insulinproducerande celler Diabetes
09 aug 2017 Receptordynamik öppnar nya möjligheter för läkemedelsutveckling Farmakologi, Läkemedel
07 aug 2017 Hormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS Diabetes, Gynekologi, Metabolism
07 aug 2017 KI visade sina färger på Pride Jämställdhet, Student
04 aug 2017 Bättre diagnostisering av patienter med traumatisk hjärnskada Klinisk neurovetenskap
02 aug 2017 Medicin mot halsbränna kan öka risk för njursvikt Mag- och tarmsjukdomar, Njurmedicin
26 jul 2017 Förhöjda kalciumnivåer i blodet och risk för kranskärlssjukdom Hjärt-kärlsjukdomar
26 jul 2017 Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos Demens, Tandvård
25 jul 2017 Genmutationer efter befruktning viktiga vid autism Epidemiologi, Neuropsykiatri
25 jul 2017 Ny strategi kan stoppa barncancersjukdom Cancer och onkologi
20 jul 2017 Professor Allen Counter har avlidit Organisation
18 jul 2017 Färre infektioner i mekanisk hjärtklaff Hjärt-kärlsjukdomar
17 jul 2017 KI:s forskning toppar i genomslag enligt VR:s forskningsbarometer Organisation, Utvärdering
13 jul 2017 Mångmiljonanslag till KI-forskare från AFA Försäkring Anslag, Arbetsmiljö, Miljömedicin
11 jul 2017 Ny potentiell behandling av aggressiv barncancerform Cancer och onkologi, Cell- och molekylärbiologi
11 jul 2017 Nytt verktyg påvisar skillnader i människors immunförsvar Immunologi, Immunterapi

Pages

Forskning om åldrande först ut i samarbete mellan Stockholm och Tokyo

22 sep 2017

Hur kan forskning bidra till samhället vad gäller frågan om den åldrande befolkningen, alltså att vi blir allt fler som lever längre? Frågan diskuterades vid en workshop i samband med att tre av Stockholms största lärosäten etablerar ett samarbete med Tokyos universitet. I såväl Sverige som Japan...
InternationelltSamverkan

Medicinsk Vetenskap om kaffets effekter på hälsan

21 sep 2017

Myser du eller ryser du? Hur mycket kaffe du dricker är delvis genetiskt betingat. Läs mer om hur svenskarnas favoritdryck påverkar oss i senaste numret av Medicinsk Vetenskap. Dessutom stort tema om våra vänner bakterierna: Balans håller oss friska. Läs också om p-pillrets effekter på livskvalitet...

Ruggigt väder och glada löpare i årets KI-lopp

21 sep 2017

Lite mulet och kallt var vädret allt under årets KI lopp. Tur var kanske det, eftersom deltagarna hade full fart framåt och var rejält varma vid målgången. Läs mer om hur det gick i respektive klass – KI-loppet är toppen för oss internationella studenter. Vi kom hit denna termin men har redan fått...
Organisation

Inflammatorisk tarmsjukdom i barndomen kopplat till ökad cancerrisk

21 sep 2017

Barn som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) har ökad risk för cancer, både i barndomen och senare i livet. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i den ansedda tidskriften The BMJ . Inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och...
Cancer och onkologiMag- och tarmsjukdomarRegisterbaserad forskning

Cellmodell av hjärnan ger ny kunskap om svår utvecklingssjukdom

19 sep 2017

Genom att programmera om hudceller till nervceller bygger forskare vid Karolinska Institutet cellmodeller av den mänskliga hjärnan. I en ny studie i Molecular Psychiatry beskriver forskarna hur celler från patienter med den svåra utvecklingssjukdomen lissencefali skiljer sig från friska celler...
NeurovetenskapStamcellerStamcellsbiologiUtvecklingsbiologi

Hagströmerbiblioteket jubileumsvisar sina bokskatter

15 sep 2017

Under hösten satsar 20-årsjubilerande Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet på extra många visningar av bibliotekets antika böcker och illustrationer. Samlingarna har vuxit sig allt större genom åren, och i dag är biblioteket välbesökt och internationellt känt. Hagströmerbiblioteket i...
Historia

Ole Petter Ottersen: ”Mötet med nya studenter gjorde starkt intryck”

15 sep 2017

Lite mer än en månad har han haft på nya jobbet, KI:s rektor Ole Petter Ottersen. Tiden har använts väl till att lära känna organisationen och medarbetarna. Men redan nu är fokus inställt på en ny KI-strategi till år 2030 och omorganisation, åtgärderna efter Heckscherutredningen och kontakten med...
FolkhälsovetenskapGlobal hälsaSamverkanStudent

Dimitris N. Chorafas pris tilldelas Arvid Guterstam

15 sep 2017

Arvid Guterstam har tilldelats Dimitris N. Chorafas pris 2017 för sin avhandling om de mekanismer i hjärnan som ligger till grund för vårt kroppsliga jagmedvetande.
NeurovetenskapPris

Shervin Shahnavaz tar tåget till internationella konferenser

14 sep 2017

För att minska sin miljöpåverkan tar KI-forskaren Shervin Shahnavaz om möjligt tåg istället för flyg till vetenskapliga kongresser.

Marc Bygdeman och Tore Curstedt får Stora Silvermedaljen 2017

14 sep 2017

Den Stora Silvermedaljen 2017 vid Karolinska Institutet tilldelas Tore Curstedt och Marc Bygdeman. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. Säkra och effektiva abortmetoder Professor emeritus Marc Bygdeman tilldelas den Stora...
PrisUtmärkelse

Folke Hammarqvist får Håkan Mogrens stipendium 2017

13 sep 2017

Folke Hammarqvist, docent i kirurgi vid KI och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelas 2017 års stipendium ur Håkan Mogrens stiftelse för och till insatser för mänskligt välbefinnande. – Jag är överväldigad och glad över beskedet! Utmärkelsen betyder mycket inte minst för det jag...
Klinisk forskningStipendier

Unga män som opereras mot reflux får sällan återfall

13 sep 2017

Sedan millennieskiftet har kirurgi mot svår halsbränna blivit mer ovanligt, bland annat av rädsla för återfall. I stället behandlas de flesta patienter med läkemedel som minskar surheten i magsäcken. Men en ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA , visar...
GastroenterologiKirurgiMag- och tarmsjukdomar

"Forskningsproppen blir till handling så att vi kan möta hälsoutmaningar"

11 sep 2017

Sverige har en stark ställning inom life science. Samtidigt står vi inför stora hälsoutmaningar och måste anpassa oss till förändringar i omvärlden, inte minst den snabba digitaliseringen. Aktörer inom life science-sektorn möttes under en eftermiddag på Karolinska Institutet och diskuterade behovet...
EpidemiologiFolkhälsovetenskapSamverkan

Beteenden anses mer moraliska ju vanligare de är

11 sep 2017

Är det mindre fel att smita från skatten om de flesta gör så? En ny studie från Karolinska Institutet visar att vår syn på vad som är moraliskt rätt eller fel påverkas av hur utbrett beteendet är. Resultaten, som presenteras i Journal of Experimental Psychology: General , kan öka förståelsen för de...
Psykologi

Akademiska specialistcentra del av lösning för hotad läkarutbildning

08 sep 2017

I sin nya roll, som vicedekan för samverkan med Stockholm läns landsting (SLL) med särskilt fokus på utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset, blir Carl-Fredrik Wahlgrens högsta prioritet att i samverkan med andra försöka säkra KI:s utbildningar i det nya vårdlandskapet som växer fram i...
Hälso- och sjukvårdKlinisk forskningSamverkanUtbildningsprogram

KI och Karolinska universitetssjukhuset i erfarenhetsutbyte med Mayo Clinic

08 sep 2017

Företrädare för Mayo Clinic besöker Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset för att utbyta kunskap och erfarenheter kring en mängd ämnen som omfattar allt från forskning, utbildning, innovation till administration. En gemensam konferens pågår mellan den 6 till 8 september 2017 på...
InternationelltSamverkan

Mobiltelefonens skärmteknik används för att lura farliga bakterier

07 sep 2017

Ledande plast i mobiltelefoners skärmar kan användas för att reglera tillväxten av sjukdomsframkallande bakterier, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften npj Biofilms and Microbiomes . Genom att lägga till eller ta bort elektroner från plastytan luras...
Bakterier

ERC-startanslag till två forskare på KI

06 sep 2017

KI-forskarna Erik Melén och Georgios Sotiriou är två av de unga forskningsledare som i år får startanslag från det europeiska forskningsrådet (ERC). Syftet med ERC:s startanslag är att stödja begåvade forskare som befinner sig i början av sin karriär och som redan har utmärkt sig genom nyskapande...
AnslagFinansiering

KI högt placerat i världsrankningar – men tappar i THE

05 sep 2017

I årets rankningar av världens universitet håller Karolinska Institutet ställningarna som Sveriges högst rankade universitet men tappar från 28 till 38 i THE, Times Higher Education. I den så kallade Shanghairankningen, Academic Ranking of World Universities, ARWU, som kom i augusti placerar sig KI...
Rankning

Stödet från KAW gav frihet att satsa på svåra forskningsprojekt

05 sep 2017

I år fyller Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), en av Sveriges största forskningsfinansiärer, 100 år. Det firas bland annat med att KI, KTH och Stockholms universitet arrangerar ett gemensamt jubileumssymposium i Aula Magna den 15 september. En av de inbjudna talarna är KI-forskaren Marie...
AnslagFinansiering

Forskarspråket har blivit krångligare

05 sep 2017

Att förstå en vetenskaplig artikel är inte alltid så lätt. Och det har bara blivit svårare med tiden, enligt en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften eLife . Vetenskapliga artiklar är inte kända för att vara lättlästa. Men är det forskningen i sig som...
LärandeSamhälle

Forskning och innovation temat när Kinas minister för vetenskap och teknologi besökte KI

01 sep 2017

Wan Gang, Kinas minister för vetenskap och teknologi, besökte tillsammans med sin delegation Karolinska Institutet torsdagen den 31 augusti 2017 för en presentation av kinesisk forskning och innovation, samt en diskussion om hur man främjar internationellt samarbete. Efter presentationen följde en...
Hälso- och sjukvårdInnovationInternationelltSamverkan

Omfattande analys avslöjar immunsystemets dynamik

30 aug 2017

Genom att kombinera nya systembiologiska analyser med avancerad dataanalys har forskare vid Karolinska Institutet kunnat följa immunsystemets mognadsprocess hos leukemipatienter som genomgått stamcellstransplantation. Tekniken, som avslöjar komplexa samspel mellan olika celler och proteiner, kan...
Cancer och onkologiImmunologiTransplantation

Nya frimärken med illustrationer från Hagströmerbiblioteket

29 aug 2017

Postnord ger ut nya frimärken med illustrationer av medicinalväxter hämtade från 20-årsjubilerande Hagströmerbiblioteket.
HistoriaSamverkan

Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt saknar effekt

28 aug 2017

Syrgas har under lång tid använts rutinmässigt vid vård av patienter med misstänkt hjärtinfarkt trots att vetenskapligt stöd för detta har saknats. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att behandlingen saknar effekt för patienter med normal syresättning av blodet. Studien publiceras i den...
Hjärt-kärlsjukdomarKardiologi

Kranskärlskirurgi effektivt vid typ 1-diabetes

28 aug 2017

Kranskärlskirurgi är den bästa metoden för att behandla åderförkalkade kranskärl hos diabetespatienter med flerkärlssjukdom, även om patienten har diabetes typ 1. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet som rätar ut ett frågetecken i de gällande rekommendationerna. Studien...
DiabetesKirurgi

Antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxt

25 aug 2017

Långvarigt intag av receptfria antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxten hos unga, friska individer i samband med styrketräning. Det visar ny forskning publicerad i Acta Physiologica där forskare vid Karolinska Institutet studerat hur ibuprofen (Ipren) påverkar musklerna. De flesta...
FysiologiIdrottsmedicinInflammationLäkemedel

Ny konferens samlade nordiska doktorander på KI

25 aug 2017

Doktorander från hela Norden kom till KI i slutet av augusti för att vara med på det nystartade NordDoc-nätverkets första konferens. Inriktningen var tvärvetenskaplig med fokus på starka forskningsområden inom medicin och hälsa i Norden och hur man bygger nätverk och karriär. NordDoc-nätverket...
DoktorandForskarutbildningKarriärSamverkan

Karolinska Institutet backar i anseendeundersökning

22 aug 2017

För andra året i rad backar Karolinska Institutet, KI, i en anseendeundersökning som undersökningsföretaget Kantar Sifo genomfört: från 59 till 47 på en skala där 100 är utomordentligt anseende och 0 är svagt anseende. – Det är inte alls bra att allmänheten har lågt förtroende för oss. Samtidigt...
Organisation

Forskningsprojekt vid KI till final i europeisk innovationstävling

21 aug 2017

Finalisterna i tävlingen EIT Awards har offentliggjorts och bland dem finns två projekt från KI inom medicinsk teknik. Forskningsprojekten som gått till final är ”Stockholm3”, ett test (blodprov) som gör det möjligt att upptäcka risk för aggressiv prostatacancer, samt ”MULTI-MODE”, ett e-...
Funktionella bilder och medicinsk teknikInnovationPris

P-piller kopplas till minskad risk för ledgångsreumatism

18 aug 2017

En stor observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet visar att p-pilleranvändning, men inte amning, kan kopplas till signifikant lägre risk att utveckla ledgångsreumatism. Resultaten publiceras i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases . Forskarna analyserade data från det svenska...
Reumatologi

Bakteriedödande ytor när silver och elektricitet samverkar

14 aug 2017

Forskare har utvecklat ett nytt sätt att förhindra bakterietillväxt på ytor genom att först belägga ytan med ledande plast täckt av ett lager med nanopartiklar av silver och sedan addera en svag elektrisk ström.
BakterierNanomedicin

Karolinska Institutet bästa svenska universitet i internationell innovationsrankning

10 aug 2017

Karolinska Institutet, KI, placerar sig på plats 38 av 200 i vetenskapstidskriften Natures innovationsrankning, Nature Index 2017 Innovation, som mäter hur företag och organisationer använder sig av universitetens forskningsresultat. KI är det svenska universitet som placerar sig bäst och det enda...
InnovationRankning

Ny kunskap om hur immunceller bildas

10 aug 2017

Tvärtemot vad man tidigare trott är utvecklingen från blodstamceller till mastceller, en sorts specialiserade immunceller, inte beroende av tillväxtfaktorn stamcellsfaktor. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Uppsala universitet som publiceras i...
HematologiImmunologiStamcellsbiologi

Utvecklad metod ger forskare bättre förutsättningar att studera insulinproducerande celler

09 aug 2017

Forskare har genom etableringen av en unik metod studerat funktionen hos insulinproducerande celler under förhållanden liknande dem hos människan, vilket kan bidra till framtagning av nya mediciner för behandlingen av diabetessjukdomen. Betaceller i bukspottkörteln bildar hormonet insulin, som har...
Diabetes

Receptordynamik öppnar nya möjligheter för läkemedelsutveckling

09 aug 2017

Dynamiken hos vissa så kallade G-proteinkopplade receptorer, som är oerhört viktiga för cellernas samspel i kroppen, är annorlunda än man tidigare trott. Det rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet i tidskriften Nature Communications . Eftersom denna typ av receptorer är måltavla...
FarmakologiLäkemedel

Hormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS

07 aug 2017

Hormonet adiponektin, som frisätts från fettväv, kan skydda mot fetma och nedsatt insulinkänslighet vid polycystiskt ovariesyndrom.
DiabetesGynekologiMetabolism

KI visade sina färger på Pride

07 aug 2017

Under parollen A university for diversity gick KI och Medicinska Föreningens HBTQ-förening Queerolinska för fjärde året i rad i Stockholms prideparad.
JämställdhetStudent

Bättre diagnostisering av patienter med traumatisk hjärnskada

04 aug 2017

Genom att utveckla klassificeringen av patienter med traumatisk hjärnskada kan man idag ställa en säkrare diagnos och prognos, visar en ny studie publicerad i PLOS Medicine. Resultaten bygger på ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Helsingfors...
Klinisk neurovetenskap

Medicin mot halsbränna kan öka risk för njursvikt

02 aug 2017

Personer som använder protonpumpshämmare mot magsyra löper större risk att utveckla kronisk njursvikt än de som använder H2-receptorblockerare för samma syfte. Det visar en ny studie publicerad i Gastroenterology. Protonpumpshämmare (proton pump inhibitors, PPI) tillhör de mest sålda läkemedlen i...
Mag- och tarmsjukdomarNjurmedicin

Förhöjda kalciumnivåer i blodet och risk för kranskärlssjukdom

26 jul 2017

Anlag för förhöjda kalciumhalter i blodet ger ökad risk för kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publicerad i den högt ansedda tidskriften JAMA . Sedan tidigare är det känt att kalcium har en vital roll i många biologiska processer i kroppen,...
Hjärt-kärlsjukdomar

Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos

26 jul 2017

Efter demensdiagnos blir patientens kontakt med tandvården allt glesare och munhälsan allt sämre. Det visar en stor registerbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia. Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av...
DemensTandvård

Genmutationer efter befruktning viktiga vid autism

25 jul 2017

En ny studie, publicerad i tidskriften Nature Neuroscience, där nära 6000 familjer studerats, visar att mutationer som sker efter befruktningen spelar en viktig roll vid autism. Under det senaste decenniet har mutationer i fler än 60 olika gener kopplats till autismspektrumstörningar (ASD). En del...
EpidemiologiNeuropsykiatri

Ny strategi kan stoppa barncancersjukdom

25 jul 2017

Neuroblastom är en barncancersjukdom som uppkommer i det sympatiska nervsystemet och som har hög dödlighet. Aktuell behandling inkluderar cellgifter och strålning som kan ge svåra biverkningar så behovet av nya bättre läkemedel är stort. En möjlig behandlingsstrategi är att rikta läkemedel mot...
Cancer och onkologi

Professor Allen Counter har avlidit

20 jul 2017

Hjärnforskaren och neurofysiologen professor Allen Counter har avlidit efter en tids sjukdom. Counter var professor vid Harvard University och gästprofessor (så kallad foreign adjunct professor) vid Karolinska Institutet, KI. Han hade starka band till Sverige och var sedan 2004 generalkonsul för...
Organisation

Färre infektioner i mekanisk hjärtklaff

18 jul 2017

Infektioner i inopererade hjärtklaffar är vanligare hos patienter som fått en biologisk klaffprotes jämfört med dem som fått en mekanisk. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerades den 17 juli 2017, i tidskriften Circulation . Varje år genomgår ungefär 1 500 personer i Sverige...
Hjärt-kärlsjukdomar

KI:s forskning toppar i genomslag enligt VR:s forskningsbarometer

17 jul 2017

KI:s forskare har högst citeringsgenomslag bland svenska högskolor och universitet enligt Vetenskapsrådets forskningsbarometer 2017.
OrganisationUtvärdering

Mångmiljonanslag till KI-forskare från AFA Försäkring

13 jul 2017

Jenny Selander, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), får 8 miljoner kronor från AFA Försäkring för forskning om hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Tidigare studier antyder att exponering för fysiska och kemiska arbetsmiljörisker kan öka...
AnslagArbetsmiljöMiljömedicin

Ny potentiell behandling av aggressiv barncancerform

11 jul 2017

En kombination av substanser som påverkar kemiska modifieringar hos tumörens DNA och får cancercellerna att mogna ut till ofarliga nervceller kan bli ett nytt sätt att komma åt aggressiva former av neuroblastom. Det föreslår forskare vid Karolinska Institutet, som i studier på möss visar att...
Cancer och onkologiCell- och molekylärbiologi

Nytt verktyg påvisar skillnader i människors immunförsvar

11 jul 2017

Immunförsvarets funktionalitet varierar kraftigt mellan individer, och det har hittills saknats bra verktyg för att mäta och beskriva dessa skillnader. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att varje individ har en unik sammansättning av vita blodkroppar i blodet och att denna sammansättning...
ImmunologiImmunterapi

Pages