Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet - en introduktion

Följ forskare och studenter i deras vardag på Karolinska Institutet.

Vårt uppdrag är att förbättra människors hälsa - här visar vi hur!

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Senior Forskningsspecialist Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 22 sep 2017
Senior Lab Scientist Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 22 sep 2017
IT-tekniker Infrastruktur/nätverk Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 22 sep 2017
Laboratory technician Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 22 sep 2017
Laboratoriesamordnare Institutionen för onkologi-patologi 23 sep 2017