Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare

This page in English

Karolinska Institutet har under fyra år gjort satsningar för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser såväl grundforskning som kliniskt inriktad forskning.

Information om kommande utlysning (2018)

Beslut om ny utlysning fattas i februari 2018.  Styrelsen för forskning har i december 2017 beslutat om ett delbeslut avseende behörighetskraven för forskarassistent i (eventuell) kommande utlysning:

Delbeslut i frågan om behörighetskrav avseende forskarassistent i kommande utlysning (2018)

Bakgrund:

För att sökande och institutionerna vid KI ska kunna anpassa sig till de nya reglerna för anställning som biträdande lektor och eventuellt hinna administrera anställningar (utlysning och sakkunniggranskning) som forskarassistent före 1 april 2018 behöver de få kännedom om hur behörighetskraven för FS satsning på juniora forskare ser ut så tidigt som möjligt. Om behörighetskraven för forskarassistent i karriärtrappan bibehålls enligt tidigare modell, kommer en del interna sökande behöva välja om de ska ansöka om anställning genom karriärtrappan eller försöka erhålla en anställning som forskarassistent genom institution. Genom att göra ett undantag för de som anställs som forskarassistent efter 1 januari 2018 underlättas situationen för både sökande och institutionerna.

Inför utlysningen av anställningar för juniora forskare 2018 beslutade Styrelsen för forskning följande:

Behörighetskrav för anställning som forskarassistent:

  • Inom sju år efter disputation (regleras i HF)
  • Ej anställning som forskarassistent som påbörjats före 2018-01-01.

Läs om 2017 års utlysning:

Anställning som Forskarassistent

Anställning som Forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

Anställning som Forskare i medicinsk vetenskap

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se

Länkar

Karriär