Anmälan till Prevention, diagnosticering och behandling av förlossningsskador

Karolinska Institutet erbjuder 2 unika utbildningar om hur man förebygger, upptäcker och behandlar förlossningsskador: en mentorskurs för nyckelpersoner inom förlossningsvården och en baskurs för all personal inom förlossningsvården. 

Kurserna ger dig som läkare eller barnmorska både teoretisk och praktisk kunskap om metoder för att undvika bristningar. Du kommer ha fördjupade kunskaper om anatomi och hur skador bäst kan repareras om de uppstår. Du kommer också veta hur du åstadkommer en bestående förändring och förbättring av vården under och efter förlossning. 

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på SLL inom förlossningsvården. Samtliga datum till kurserna hittar du här.

Kurstillfällen hösten 2017

Mentorskurs i prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador, 4,5hp 

Mentorskursen består av 2+1+1+1 dagar för nyckelpersoner inom förlossningsvården. Samma kurs erbjuds vid två tillfällen under höstterminen 2017. Du anmäler dig via länkarna nedan.

Anmälan till kurstillfälle 1, startdatum 27 september 2017.

Anmälan till kurstillfälle 2, startdatum 1 november 2017.

 

Baskurs i prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador

Baskursen består av 2+1 dagar och riktar sig till all personal inom förlossningsvård. Samma kurs erbjuds vid tre tillfällen under höstterminen 2017. Anmälan sker till endast ett tillfälle. Du anmäler dig via länkarna nedan. 

Anmälan till kurstillfälle 1, startdatum 11 oktober 2017.

Anmälan till kurstillfälle 2, startdatum 29 november 2017.

Anmälan till kurstillfälle 3, startdatum 13 december 2017.

 

För mer information kontakta gärna:

Handläggare

Ingela Näsström

Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: ingela.nasstrom@ki.se