Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här presenterar Karolinska Institutet alla specialistutbildningar för sjuksköterskor. Observera att vissa program endast ges vartannat år.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2017-2018

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2016-2017

Specialistsjuksköterskeprogram