Available positions for doctoral education

Denna sida på svenska

Available doctoral education positions at KI are advertised here.

Available doctoral positions are advertised continoulsy.

More information about how to become a doctoral education student at KI.

Doctoral education - available positions

Position Submission Deadline
Doctoral (PhD) student position in Gastrointestinal tumorigensis 05 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position in human cell lineage analysis 08 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position in computational systems biology – specifically synaptic plasticity 09 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Effective mobilization and rehabilitation after abdominal surgery due to cancer, by wearable sensors, e-feedback and exercise 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre" 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Effects of a highly challenging balance training program (HiBalance) specific to multiple sclerosis – a randomized controlled study 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences To live with chronic pain - studies with existential and molecular approach 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Injurious falls in older adults: identifying people at different levels of risk—from epidemiology to implementation research 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences: Moral distress and the ethical climate – A Nordic survey with healthcare professionals in paediatric cancer care 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Facilitating lung cancer diagnosis; linking the experienced body and the biological body 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences: Stress, lung function and asthma development in PreventADALL (Prevention of Atopic Dermatitis and Allergy in children) 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Immediate skin-to-skin contact between parents and very preterm infants after birth: Effects on parental perceptions, breastfeeding, mother-infant interaction and physiologica 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Möjliggörande av äldre personers värdefulla aktiviteter i vardagslivet genom vardagsrehabilitering och smarta produkter 19 Feb 2018
Doctoral education