Så jobbar vi med att förbättra KI efter granskningen

This page in English

KI genomför just nu ett omfattande förbättringsarbete för att komma till rätta med de brister som framkom bland annat i Sten Heckschers utredning om KI:s hantering av Macchiariniärendet.

Fokus för arbetet är att utveckla stödsystem och skapa bättre förutsättningar för regelefterlevnad vid KI, bland annat att se över rutiner vid rekrytering, forskningsdokumentation samt hantering av oredlighetsärenden.

En arbetsgrupp är tillsatt för att samordna och följa upp åtgärderna som till största del utförs i det ordinarie linjearbetet. 

Exempel på åtgärder som genomförs:

GranskningLedningOrganisation