Forskarutbildning vid NVS

This page in English

NVS är värdinstitution för fem forskarskolor och ett forskarutbildningsprogram, och har i dag drygt 170 registrerade doktorander. Årligen antas omkring 20-30 nya doktorander till forskarutbildning vid institutionen och ungefär lika många försvarar sin avhandling. Maria Ankarcrona är studierektor för forskarutbildning vid NVS,  Erika Jonsson Laukka är biträdande studierektor och Catarina Cleveson är samordnare.