Disputationer

Disputation: Åsa Revenäs

2016-02-0513:00 Hörsal 2 Grön, Alfred Nobels allé 23, Karolinska Institutet, HuddingeCampus FlemingsbergSektionen för fysioterapi

Co-designing a mobile Internet service for self-management of physical activity in rheumatoid arthritis

Huvudhandledare

Professor Pernilla Åsenlöf
Uppsala Universitet
Institutionen för neurovetenskap 
Fysioterapi

Bihandledare

Professor Christina Opava
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi

Fakultetsopponent

Professor Ingela Skärsäter
Högskolan i Halmstad
Akademin för hälsa och välfärd

Betygsnämnd

Docent Ann Bremander
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för reumatologi

Professor Preben Bendtson
Linköpings Universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Avdelningen för samhällsmedicin

Professor Lillemor Lundin-Olsson
Umeå Universitet
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Fysioterapi

Kontakt

Postdoc

Åsa Revenäs

Telefon: 08-524 800 00
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Asa.Revenas@ki.se

Contact person: Balbir Dhuper

Länkar

DoktorandFysioterapi